Ústecké
Zelenenoviny.cz

CHKO České středohoří

Jarní migrace obojživelníků

10.5.2022 | pavlamar

Mloci, čolci či žáby začínají s příchodem jara migrovat, aby se rozmnožili. Jde o vůbec nejnebezpečnější období jejich života. Zoologové proto u rušných silnic staví bariéry, aby je ochránili. Výjimkou není ani České středohoří nedaleko Velemína, kde ze svých zimovišť vylézají ropuchy obecné. více …


Sokoli hnízdí, buďte ohleduplní

7.3.2022 | AOPK

Kriticky ohrožený sokol stěhovavý začal jako každý rok touto dobou hnízdit. Sokoli jsou velmi citliví na rušení zejména v počátečních fázích hnízdění a při inkubaci vajec, ochránci přírody proto žádají turisty o co největší ohleduplnost.  více …


Revitalizace tůně pod Doubravkou

5.1.2022 | město Teplice

Doubravská hora je osamělý znělcový vrch v Českém středohoří na okraji města Teplice. Svahy kopce jsou chráněny jako přírodní památka Doubravka a na vrcholu stojí upravená zřícenina středověkého hradu Doubravská Hora. Celý prostor hojně využívají obyvatelé Teplic jako lesopark.  více …


Slavnosti pastvin

21.8.2021 | AOPK

Slavnosti pastvin jsou akce se zážitkově-naučnými okruhy, soutěžními stanovišti a tematickými zastávkami představující krásy Českého středohoří, zdejší významné druhy rostlin a živočichů, péči o přírodu pomocí šetrných metod hospodaření, historii regionu a lidová řemesla, či klasický chov ovcí, koz, včel a jiných hospodářských zvířat. Letos proběhne již 4. ročník.  více …


Turistický cyklobus do Českého středohoří

3.6.2021 | město Roudnice nad Labem

Na začátku měsíce května začal opět jezdit oblíbený cyklobus, vozící turisty do Českého středohoří. Cyklobus jezdí každou sobotu a neděli, uveze až 19 kol + 19 cyklistů a jezdit bude po celé léto až do září.  více …


Sokoli v klidu hnízdí

1.6.2021 | AOPK

Ferraty, horolezecké cesty, mnohdy vážně poškozují naši přírodu - nejen že je díky masivní návštěvnosti pošlapávána skalní flora, ale jsou rušeni ve svém přirozením prostředí i vzácné druhy  ptáků. Jedna nelegální ferrata vedla metr od hnízda vzácného sokola. Agentura ochrany přírody a krajiny ji nechala odstranit.  více …


Sokoli mají opět klid na hnízdění

21.3.2021 | CHKO České středohoří

Sokol stěhovavý je původní druh naší krajiny, který je ovšem od šedesátých let kriticky ohrožen. Od 80. let se situace s výskytem a hnízděním těchto ptáků mírně zlepšuje, přesto existuje stále mnoho faktorů, které zvyšování jejich výskytu brání. Mimo jiné jsou to i  horolezecké aktivity, provozované mimo povolená území a bezohlední turisté. Buďme k přírodě ohleduplní a dodržujme pravidla, platná v příslušné CHKO.  více …