Ústecké
Zelenenoviny.cz

V Českém Švýcarsku se připravuje hnízdění

18.3.2021 | NP České Švýcarsko

Národní park České Švýcarsko je jeden ze čtyř národních parků v České republice. Hlavním předmětem ochrany jsou unikátní pískovcové útvary a na ně vázaný biotop. Nejznámějším skalním útvarem národního parku je Pravčická brána, která má status národní přírodní památky a je největší pískovcovou bránou v Evropě. NP České Švýcarsko se nachází v okrese Děčín. 


S koncem zimy začínají v Národním parku České Švýcarsko a na území Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce opět hnízdit zvláště zvláště chránění sokoli stěhovaví, čápi černí a výři velcí. Aby jejich šance na úspěšné vyvedení mláďat byly co nejvyšší, uzavírá a vyznačuje správa parku, jako každým rokem, jejich hnízdiště, aby v maximální možné míře vyloučila rušení ze strany člověka. Sokoli, čápi černí i výři jsou na rušení velice citliví a pokud jsou nuceni hnízdo opustit, hrozí jim zastydnutí vajec, úhyn mláďat hlady nebo vniknutí predátorů na hnízdo. Správa národního parku proto žádá návštěvníky přírody, aby respektovali terénní označení hnízd a do hnízdních lokalit za žádných okolností nevstupovali. Hnízdiště jsou obvykle vyznačena informační tabulí a vymezovacími páskami nataženými přes vstupní cesty do oblasti.

V Národním parku České Švýcarsko dochází k dočasnému uzavření celkem 16 lokalit. Další hnízdiště se však nachází také v klidových územích. Tato nejsou přímo vyznačena na mapě, kterou správa parku v souvislosti s dočasným uzavřením hnízdních lokalit zveřejňuje. Vstup do klidových území národního parku je však povolen pouze po značených turistických cestách, proto by také nemělo k rušení ze strany člověka docházet. Dočasné uzavření hnízdních lokalit v období od 1. března do 30. června u sokolích a výřích hnízd, popř. 31. července u hnízd čápů černých, vyplývá ze správou parku nově vydaného opatření obecné povahy, které bude v platnosti po dobu příštích pěti let.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: NP České Švýcarsko

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama