Ústecké
Zelenenoviny.cz

100 stromů pro Lovosice

7.12.2020 | město Lovosice

Listopad byl pro město Lovosice měsícem sázení nových stromů. Nahradí tak nejen nemocné, v září tohoto roku pokácené lípy v centru města, ale oživí i další části Lovosic. 


Na území města bylo v průběhu listopadu vysazeno, ve spolupráci s Technickými službami města Lovosice p. o., mnoho mladých stromů. Dřeviny byly rozmístěny tak, aby vhodně doplňovaly veřejný prostor po městě a do budoucna vytvořily příjemné životní prostředí v Lovosicích. Stromy dodala firma ARBOEKO s.r.o. za 250 tis. korun.

Nejvýraznější výsadba proběhla na hřbitově, kde vznikla centrální osová alej se 12 břestovcemi a zdůrazněn kříž ve středu nové části hřbitova 2 katalpami.

Do výsadby byly vybrány listnaté stromy těchto druhů: sakura (Prunus serrulata), javor (Acer platanoides), lípa (Tilia platyphylos), ořešák (Juglans regie), pavlonie (Paulownia tomentosa), břestovec (Celtis occidentalis), jerlín (Sophora japonica), katalpa (Catalpa bignonioides), třešeň (Prunus avium), dub (Quercus frainetto), jírovec žlutý (Aescus flava) a moruše (Morus alba).

Redakčně upraveno

Zdroj: město Lovosice

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama