Ústecké
Zelenenoviny.cz

Chomutov čistí jezírko ekologicky

14.07.2021

Bakterie v jezírkách vytvářejí biofilm, což je společenství mnoha druhů mikroorganismů žijící v symbióze. Biofilm primárně odebírá živiny z vody, obrůstá kameny, stěny jezírka. Pokud do jezírka dodáme dostatek vhodných bakterií, vytvoří se časem biorovnováha a jezírko zůstává čisté i bez chemických přípravků. Letos čištění bakteriemi vyzkoušeli i v Chomutově. více …


Vzácní ptáci v Ústeckém kraji

08.07.2021

V Národním parku České Švýcarsko a Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce se chýlí ke konci hnízdní sezóna sokolů stěhovavých, čápů černých a výrů velkých, pro které správa parku na řadě míst dočasně omezuje vstup do hnízdních lokalit. Sokoli a výři již vyhnízdili, čápi černí potřebují ještě měsíc.  více …


Turistický cyklobus do Českého středohoří

03.06.2021

Na začátku měsíce května začal opět jezdit oblíbený cyklobus, vozící turisty do Českého středohoří. Cyklobus jezdí každou sobotu a neděli, uveze až 19 kol + 19 cyklistů a jezdit bude po celé léto až do září.  více …


Sokoli v klidu hnízdí

01.06.2021

Ferraty, horolezecké cesty, mnohdy vážně poškozují naši přírodu - nejen že je díky masivní návštěvnosti pošlapávána skalní flora, ale jsou rušeni ve svém přirozením prostředí i vzácné druhy  ptáků. Jedna nelegální ferrata vedla metr od hnízda vzácného sokola. Agentura ochrany přírody a krajiny ji nechala odstranit.  více …


Nová naučná stezka Kaňon Labe

26.05.2021

Národní přírodní památka Labský kaňon se táhne mezi městem Děčínem a obcí Hřensko. Protéká jím řeka Labe, jeho břehy lemují vysoké pískovcové skály a okolím vedou značené turistické trasy, které vám přiblíží krásnou přírodu s řadou skalních vyhlídek. Abychom se krásami zdější přírody mohli kochat ještě více, byla otevřena nová naučná stezka Kaňon Labe.  více …


Mokřad včetně hadníku na Bynovci

03.05.2021

Obec Bynovec leží severovýchodně od Děčína v nadmořských výškách 382,00 - 390 m n. m. v údolí  Bynoveckého potoka. Celé území obce spadá do CHKO Labské pískovce, CHOPAV  Severočeská křída a na východ od obce je přírodní rezervace Čabel. Od roku 2018 zde vzniká nový mokřad.  více …


Ostatní reklama: