Ústecké
Zelenenoviny.cz

Sokoli hnízdí, buďte ohleduplní

7.3.2022 | AOPK

Kriticky ohrožený sokol stěhovavý začal jako každý rok touto dobou hnízdit. Sokoli jsou velmi citliví na rušení zejména v počátečních fázích hnízdění a při inkubaci vajec, ochránci přírody proto žádají turisty o co největší ohleduplnost. 


Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR proto označili okolí přírodních hnízdišť páskami a informačními cedulemi.

Zejména na počátku hnízdění jsou totiž samice sokolů velmi citlivé. Vadí jim především pohyb v nebo nad jejich úrovní. Pokud jsou vyrušeny, mnohdy hnízdo opustí. Hrozí pak zastydnutí vajec či úhyn mláďat hladem. Do hnízda také mohou vniknout predátoři.

Prosíme, respektujte uzavírky a v okolí zmíněných lokalit se chovejte tiše a ohleduplně. V případě přírodních rezervací Kozí vrch a Vrabinec je dovolen pohyb pouze po značených cestách. Řetězovou vrcholovou část na Vrabinci bylo nutné kvůli omezené velikosti skal a jejich pravidelnému využívání sokoly uzavřít. Návštěvníci by se na všech uzavřených lokalitách neměli dlouho zdržovat.

Dočasná uzavírka vybraných částí Průčelské rokle, Kozího vrchu a Vrabince potrvá do konce června. Po té budou z terénu odstraněny pásky i informační cedule.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: AOPK

Zdroj foto: AOPK

 

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama