Ústecké
Zelenenoviny.cz

Děčínsko

Vzácní ptáci v Ústeckém kraji

8.7.2021 | NP České Švýcarsko

V Národním parku České Švýcarsko a Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce se chýlí ke konci hnízdní sezóna sokolů stěhovavých, čápů černých a výrů velkých, pro které správa parku na řadě míst dočasně omezuje vstup do hnízdních lokalit. Sokoli a výři již vyhnízdili, čápi černí potřebují ještě měsíc.  více …


Nová naučná stezka Kaňon Labe

26.5.2021 | CHKO Labské pískovce

Národní přírodní památka Labský kaňon se táhne mezi městem Děčínem a obcí Hřensko. Protéká jím řeka Labe, jeho břehy lemují vysoké pískovcové skály a okolím vedou značené turistické trasy, které vám přiblíží krásnou přírodu s řadou skalních vyhlídek. Abychom se krásami zdější přírody mohli kochat ještě více, byla otevřena nová naučná stezka Kaňon Labe.  více …


Via ferrata v Děčíně opět otevřena

20.4.2021 | město Děčín

Via Ferrata, neboli horolezecká zajištěná cesta, na Pastýřské stěně se nachází v srdci Děčína naproti děčínskému zámku přes řeku Labe. Nachází se zde celkem 16 různých cest o délkách 150 - 170m a s různými stupni obtížnosti. Je volně přístupná a zdarma, platí se pouze za zapůjčení nutného vybavení, které si můžete půjčit v Activě Point Děčín. Od pondělí 12.4. je opět přístupná horolezecké veřejnosti.  více …


Sluneční stráň oplocena proti okusu

15.4.2021 | CHKO České Středohoří

Sluneční stráň u Brné je tvořena částečně autometamorfovaným čedičem a je obrácena k jihu. Má tedy optimální podmínky pro rozvoj typické teplomilné flóry. Na jižním svahu jsou skalky a otevřené porosty, severní svah hřebene hřeben a úpatí jsou zarostlé doubravou. více …


Mariina vyhlídka přístupná

12.4.2021 | CHKO České Švýcarsko

Mariina skála nebo také Mariina vyhlídka je pískovcový skalní vrchol v Národním parku České Švýcarsko. Vyhlídka se nachází v nadmořské výšce 428 metrů severně od Jetřichovic v okrese Děčín. V roce 2018 byla vyhlídka uzavřena z důvodu výměny altánu, nyní byla po celkové rekonstrukci altánu znova otevřena.  více …


V Českém Švýcarsku se připravuje hnízdění

18.3.2021 | NP České Švýcarsko

Národní park České Švýcarsko je jeden ze čtyř národních parků v České republice. Hlavním předmětem ochrany jsou unikátní pískovcové útvary a na ně vázaný biotop. Nejznámějším skalním útvarem národního parku je Pravčická brána, která má status národní přírodní památky a je největší pískovcovou bránou v Evropě. NP České Švýcarsko se nachází v okrese Děčín.  více …


Odměna za sběr kaštanů

12.12.2020 | NP České Švýcarsko

Podzimní sběr kaštanů nebo žaludů může pomoci lesním zvířatům přežít zimu. Správa Národního parku České Švýcarsko proto již několik let oslovuje školky a školy v Ústeckém kraji a za nasbírané kaštany nebo žaludy nabízí odměnu - finanční hotovost. Víte, kdo letos nasbíral nejvíc? více …


Nové stromy na Šustrově cestě

24.11.2020 | AOPK ČR

Již od roku 2018 město Děčín ve spolupráci s AOPK ČR revitalizuje Šusterovu cestu, která se nachází mezi Krásným Studencem a Horním Oldřichovem.  Byla  vybudována oddechová místa s výhledy, opravena Boží muka. Dále byl osazen křížek na skalním ostrohu nad Bynovem a také zbudovány informační tabule o staré pověsti, týkající se hrobu bynovského rytíře, jenž zde měl skonat. V měsíci listopadu byly dosazeny nové stromy, kterým předcházela akce - Adoptuj si strom.  více …


Svoz bioodpadu v Děčíně

16.11.2020 | město Děčín

Svoz bioodpadu bude vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám probíhat i v listopadu. Pokud neklesne teplota pod bod mrazu, bude možné připravit hnědé nádoby ke svozům v níže uvedených termínech.  více …


Likvidace skládky v Mezné

12.11.2020 | npcs

Vesnice Mezná leží v národním parku České Švýcarsko a je vstupní branou do hojně navštěvovaných soutěsek Hřensko. Černá skládka, která zde v průběhu let vznikla, nejen hyzdí nádhernou krajinou, ale hrozí zde i nebezpečí úniku nebezpečných látek do spodních vod. Proto správa národního parku zahájila v říjnu t.r. práce na odstraní skládky, které mohou trvat až rok.  více …


Ostatní reklama: