Ústecké
Zelenenoviny.cz

Sluneční stráň oplocena proti okusu

15.4.2021 | CHKO České Středohoří

Sluneční stráň u Brné je tvořena částečně autometamorfovaným čedičem a je obrácena k jihu. Má tedy optimální podmínky pro rozvoj typické teplomilné flóry. Na jižním svahu jsou skalky a otevřené porosty, severní svah hřebene hřeben a úpatí jsou zarostlé doubravou.


V horní části přírodní rezervace Sluneční stráň nedaleko Brné bude zbudována malá experimentální lesnická oplocenka.

Místo je vyhledáváno výletníky zejména kvůli krásným výhledům do údolí řeky Labe.
Zbudování oplocenky zajišťuje regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO České středohoří. Oplocenka o rozloze asi 200 m2 zamezí vniknutí přemnožených muflonů a divokých prasat, kteří nadměrným okusem, hrabáním a rytím ničí zdejší cenná společenstva suchých trávníků. Plochy s takovými společenstvy jsou v převážně zalesněné krajině labského údolí velmi vzácné a nachází se výhradně na mělkých půdách při osluněných skalních výchozech. Oplocenka, která ochrání alespoň část skalní stepi na Sluneční stráni, umožní odborníkům z AOPK ČR sledovat vývoj společenstva po zamezení vstupu zvěře.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: CHKO České středohoří

Zdorj foto: Pixabay

 

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama