Ústecké
Zelenenoviny.cz

Sokoli mají opět klid na hnízdění

21.3.2021 | CHKO České středohoří

Sokol stěhovavý je původní druh naší krajiny, který je ovšem od šedesátých let kriticky ohrožen. Od 80. let se situace s výskytem a hnízděním těchto ptáků mírně zlepšuje, přesto existuje stále mnoho faktorů, které zvyšování jejich výskytu brání. Mimo jiné jsou to i  horolezecké aktivity, provozované mimo povolená území a bezohlední turisté. Buďme k přírodě ohleduplní a dodržujme pravidla, platná v příslušné CHKO. 


Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří společně s obcí Těchlovice, Českým horolezeckým svazem a jednotkou Hasiči-Rescue zajistila demontáž nelegálních ferrat v přírodní rezervaci Vrabinec. Bez vědomí úřadů tu postupně vzniklo sedm zajištěných cest, které poškodily zdejší cennou přírodu. Kvůli častému rušení se například nezdařilo hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků, jako jsou sokol stěhovavý a výr velký. Jedna ferratová cesta dokonce vedla metr od hnízda sokolů. Sokoli později hnízdo opustili ve fázi inkubace snůšky.  

Vysoký tlak návštěvníků vedl také k intenzivnímu sešlapu dříve nedotčených skalních ploten s cennou florou. Utrpěla zejména část populace ohrožené tařice skalní. Masivní kovové prvky a lana ferrat narušily vzhled této krajinné dominanty a zároveň zasahovaly do pozůstatků středověkého hradu. 

Horolezecké aktivity jsou na Vrabinci nadále povoleny, vyjma období hnízdění. Pěší turisté mohou do rezervace vstoupit po značených cestách.

Redakčně upraveno

Zdroj: CHKO České středohoří

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama