Ústecké
Zelenenoviny.cz

Výskyt bobra na Mostecku

27.11.2018 | Město Most

Mostecký magistrát zaznamenal v březnu tohoto roku hlášku o možném výskytu bobra u obce Želenic. Tvrzení obyvatele si úřad ověřoval na Povodí Ohře, které tam zaznamenalo okousané kmeny i trus. Nyní výskyt bobra potvrdili podle fotografií okusů stromů i spoluautoři publikace Průvodce v soužití s bobrem, zooložka Jitka Uhlíková z Programu péče o bobra evropského v ČR a přírodovědec Aleš Vorel z katedry ekologie České zemědělské univerzity v Praze.


Už na počátku letošního roku jsme mohli na mosteckém úseku řeky Bíliny zaznamenat stopy výskytu bobra evropského. Cestující z projíždějících vlaků mohli vidět okousané kmeny mezi Želenicemi a Českými Zlatníky a bobr viditelně postupoval až k Chánovu. Na jaře se podařilo pracovníkům Povodí Ohře bobra vyfotografovat  v Horním Jiřetíně na přítoku Bíliny a podle jejich sdělení nebyl nijak zvlášť plachý. Další výrazné okusy po sobě zanechal před několika dny u řeky Bíliny v Rudolicích. Je tedy téměř jisté, že se tento zvláště chráněný živočich na Mostecku zabydlel a budeme mít možnost pozorovat stopy jeho práce častěji nebo se s ním v ranních hodinách i setkat.  Je aktivní hlavně v noci a živí se dřevinami a bylinami. Vyhledávaným prostředím jsou místa s mírně tekoucí vodou a břehy porostlé měkkými dřevinami jako je vrba nebo olše.

Bobr evropský je na našem území chráněn dle z.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jako zvláště chráněný druh ve stupni silně ohrožení živočichové.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: Město Most

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama