Ústecké
Zelenenoviny.cz

Litoměřice stále kvetou

4.11.2020 | město Litoměřice

Město Litoměřice využívá každou možnost, jak dodat do ulic zeleň a krásy přírody. Proto na městských kruhových objezdech vysázelo přes léto letničky a nyní na podzim je nahradily trvalky. 


Okružní křižovatky v lokalitě Mezibraní a na Vojtěšském náměstí zdobí nově rozkvetlé dvouletky. Naopak letničky byly při poslední výsadbě před zimou odstraněny. Údržbu zmíněných „kruháků“ provádí město celoročně a zahrnuje okopávky, odplevelení či zálivky. Dvakrát ročně pak dochází k nové výsadbě.

„Dvouletky jsou květiny, které v našich klimatických podmínkách přezimují, a pokud je stejně příznivá zima, jako byla například v loňském roce, zvládají i přes zimní období kvést. Letničky jsou pak květiny, které u nás zimu nepřežijí a kvetou zhruba od května do zámrazu,“ vysvětlila Lenka Brožová z odboru životního prostředí městského úřadu.

„Důvodem, proč se u nás sází v květnu a v září, je nedostatečná odolnost letniček vůči mrazu, a potřeba dvouletek zakořenit před zimou. Další výhodou této výsadby je vytvoření téměř stále kvetoucí barevné plochy, což v případě osazení trvalkami není reálné. Trvalky kvetou pouze omezenou a každý rok přibližně stejnou dobu a po zbytek roku vytváří jen zelenou plochu, jako je tomu například na kruhovém objezdu u kulturního domu,“ doplnila Lenka Brožová.

Dvouletky a letničky jsou ve městě osazovány i na dalších květinových záhonech.

Redakčně upraveno

Zdroj: město Litoměřice

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama