Ústecké
Zelenenoviny.cz

Město Děčín rozšíří svoz bioodpadu o další dvě městské části

8.3.2019 | Děčín

Město Děčín každoročně rozšiřuje systém svozu bioodpadu o další městské části. V letošním roce tak ke stávajícím svozovým trasám přibude část Děčína 3 – Staré Město a část Děčína 27 – Březiny. Bioodpad bude svážen od 4. dubna 2019 do 31. října 2019 podle svozového harmonogramu. 


Svoz bioodpadu se v Děčíně začal zavádět již v roce 2007, kdy byly vybrány první dvě pilotní lokality. Do dalších částí města se začal svoz biologicky rozložitelného odpadu rozšiřovat postupně od roku 2016. Letos již bude město hnědé nádoby vyvážet v 19 lokalitách. „Systém svozu bioodpadu rozšiřujeme postupně každý rok o další části města, abychom umožnili občanům třídění odpadu. Lidé z lokalit, kde se zatím bio nesváží, mohou využít zdarma sběrný dvůr Pískovna po celý rok,“ vysvětlil Jiří Anděl, náměstek primátora, který doplnil, že náklady spojené se svozem a likvidací bioodpadu se navýší asi o 300 tisíc korun. 


V současné době se sváží přes 1900 ks nádob a náklady spojené se svozem a likvidací biologicky rozložitelného odpadu činily za rok 2018 přes 2 800 000,- Kč. Svozové termíny bioodpadu na rok 2019 jsou k dispozici na webu města v odkazu Vše o odpadech.

 

Ve kterých ulicích se bude nově bioodpad svážet?


Děčín 3 – Staré Město
Litoměřická, 5. května, Rytířská, Roudnická, Zelená, Oblouková, Žerotínova, Rakovnická, Přemyslova a ul. Březová k viaduktu. Současně budou tyto ulice sloužit jako stanoviště pro ostatní ulice (např. Ploučnická, Kladenská, Úzká,..), kam se svozová technika nedostane.


Děčín 27 – Březiny
Českolipská po celé délce, která bude sloužit také jako stanoviště pro ostatní ulice. Další stanoviště bude u autoservisu – točna MHD. 


Hnědé sběrné nádoby o velikosti 140 l a 240 l si můžete telefonicky objednat na odboru komunikací a dopravy v průběhu měsíce března na telefonním čísle 775 866 178 nebo 412 593 232 – p. Cermanová.

 

Redakčně upraveno.

 

Zdroj: Statutární město Děčín

Foto převzato z pixabay.com

Více informací najdete v rubrikách:Reklama