Ústecké
Zelenenoviny.cz

Město Verneřice se zapojilo do ochrany modrásků

14.10.2020 | CHKO České Středohoří

Verneřice jsou město v okrese Děčín, kde žije v něm přibližně 1 200 obyvatel. Toto malé městečko se zapojilo do ochrany modrásků tím, že udržuje plochu s rostlinami krvavce totenu, které slouží jako živná rostlina pro evropsky chráněné druhy motýlů - modráska bahenního a modráska očkovaného.


Kdo by nyní navštívil hřiště při vjezdu do města Verneřice byl by překvapen, jak se neudržovaná louka, která v minulosti lákala k odkládání odpadu, nově proměnila v zelenou plochu plnou kvetoucích rostlin krvavce totenu. Město Verneřice využilo v jarních měsících nabídku Agentury a na loučce provedlo seč travního porostu s odstraněním pokosené hmoty ještě před 10. červnem. Díky tomuto včasnému zásahu je loučka nyní plná živných rostlin, na které usedají modrásci, aby nejen sáli nektar, ale zejména do květních hlávek kladli vajíčka.

Vylíhlé housenky motýlů zůstávají v květech 2–3 týdny. Ve čtvrtém týdnu vypadávají pod živnou rostlinu, kde jsou přeneseny mravenci do mravenišť. V mraveništích se housenky živí larvami a kuklami mravenců. Při dlouhém adopčním obřadu vylučují housenky směs cukrů a kyselin a svým zkroucením napodobují mravenčí larvu. Housenky v mraveništích přezimují a nakonec se zde i zakuklí. S motýli jsme se mohli na lokalitách setkat zejména za slunných dnů během měsíců červenec – srpen.

Náklady spojené s péčí o travní porost jsou městu hrazeny z prostředků Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí. Travní porosty s výskytem modrásků na Verneřicku byly doposud udržované zejména zemědělci v rámci nadstavbového dotačního titulu Ochrana modrásků Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství. Věříme, že společnými silami se nám podaří modrásky v krajině Verneřicka zachovat.

Redakčně upraveno

Zdroj: CHKO České Středohoří

Zdroj foto: Pixabay

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama