Ústecké
Zelenenoviny.cz

Most třídí plechovky

19.2.2021 | město Most

Nápojová plechovka je prostě skvělý obalový materiál. Dokonale chrání obsah. Je lehká. Recyklovatelná - pokud se ovšem k recyklaci dostane. I proto se město Most snaží přesvědčit občany o nutnosti jejich třídění. 


Jednou komoditou, kterou je možno vytřídit z běžného komunálního odpadu a kterou nemají ještě všichni občané zažitou, jsou hliníkové obaly – lidově řečeno: plechovky od nápojů.

Tyto nápojové plechovky je v našem městě možno třídit společně s plasty a lze je vhazovat do ŽLUTÝCH kontejnerů na plasty. Na třídící lince koncového zařízení skládky Celio jsou od plastů plechovky odděleny, ty následně putují k dalšímu zpracování a ve finále jsou z nich opět vyrobeny nové obaly na nápoje. Za poslední půlrok občané města Mostu vytřídili celkem 2.290 kg hliníkových obalů. Jen pro představu – zmiňovaná hmotnost představuje přibližně 125 000 kusů plechovek, které neskončily v černých kontejnerech na směsný komunální odpad. 

Redakčně upraveno

Zdroj: město Most

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama