Ústecké
Zelenenoviny.cz

Nové stromy na Šustrově cestě

24.11.2020 | AOPK ČR

Již od roku 2018 město Děčín ve spolupráci s AOPK ČR revitalizuje Šusterovu cestu, která se nachází mezi Krásným Studencem a Horním Oldřichovem.  Byla  vybudována oddechová místa s výhledy, opravena Boží muka. Dále byl osazen křížek na skalním ostrohu nad Bynovem a také zbudovány informační tabule o staré pověsti, týkající se hrobu bynovského rytíře, jenž zde měl skonat. V měsíci listopadu byly dosazeny nové stromy, kterým předcházela akce - Adoptuj si strom. 


Šustrova cesta je historickou spojnicí mezi lokalitami Krásný Studenec a Horní Oldřichov na Děčínsku. Její neodmyslitelnou součástí jsou nejen historické památky a krásné výhledy na Děčín s přilehlým okolím, ale zejména její doprovodné stromořadí, které kromě krajinářské hodnoty poskytuje také domov řadě živočichů.

Pro obnovu oblíbené vycházkové cesty nechalo v minulých letech Statutární město Děčín zpracovat projekt opravy cesty, jehož součástí byla také obnova stromořadí, která počítala s dosadbou stromů do prázdných míst. Opravu cesty a stávajících „Božích muk“ se již městu podařilo zrealizovat. Pro plánovanou výsadbu stromů se rozhodlo, tak jako jiné obce v CHKO, využít spolupráce s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky.

Kromě spolupracujících organizací chtělo město do projektu obnovy cesty zapojit také veřejnost, a proto se rozhodlo nabídnout k adopci vysazované dřeviny. „Adoptivní rodiče“ měli možnost nejen přispět na následnou údržbu dřevin v roce 2021, ale v případě zájmu jim byla nabídnuta také přítomnost při výsadbě.

Z prostředků Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí proběhla výsadba 19 ks alejových stromů, v zastoupení javor klen a dub letní, a 19 ks vysokokmenů ovocných stromů, v zastoupení jabloně - odrůda ´Sudetská Reneta´ a třešně - odrůdy ´Granát´ ´Karešova´. Věříme, že společnými silami se nám podaří doprovodnou alej Šustrovy cesty zachovat.

 

Redakčne upraveno

Zdroj: AOPK ČR

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:Reklama