Ústecké
Zelenenoviny.cz

Ochrana klimatu není Lovosicím lhostejná

23.3.2018 | Lovosice

Hodina země 2018, energetický management, úspora, úspory, energieV sobotu 24. března se město Lovosice opět symbolicky připojí k výzvě „Hodina země 2018“. Na jednu hodinu do 20:30 do 21:30 zhasne veřejné osvětlení na třech hlavních ulicích ve městě. Lovosice se tímto gestem připojují k celosvětové výzvě za zlepšení klimatu planety.


Symbolické gesto ovšem nestačí, proto si město vytyčilo také konkrétní cíle, které povedou ke snížení energetických nároků. Jedná se o první projekt takzvaného „Energetického managementu města“, který se zaměřuje na čtyři budovy: oba dva domy s pečovatelskou službou v ulici 28. října, objekt Centrální školní jídelny ve Všehrdově ulici a budovu městského úřadu. Do jejich interiérů byl nainstalován online systém kontroly spotřeby energií a dalších médií, jako jsou: teplo pro vytápění, studená voda, užitková voda nebo elektřina. Systém pomáhá předcházet haváriím a únikům, včasným hlášením na dispečink. Zlepšuje tak efektivitu využívání zdrojů. Systém v budovách funguje od nového roku a odhalil již několik úniků vody a problém s vytápěním části budovy úřadu. „V současné době znovu vytipováváme další objekty, kam tento systém implementovat. Našim konečným cílem je snížit spotřebu energií ve všech budovách města a zamezit zbytečným haváriím,“ uvedl starosta města Milan Dian.

Lovosice se snaží chovat ekologicky i v jiných ohledech. V  roce 2017 město nakoupilo dva elektromobily pro technické služby města. Jednalo se o multikáru na svoz košového odpadu a sklápěč určený na údržbu zeleně.

Městský úřad také využívá jedno vozidlo na CNG (zemní plyn) pro účely služebních cest svých zaměstnanců. „Pokud získáme dotaci z Krajského úřadu Ústeckého kraje, zakoupíme další podobný vůz,“ dodává starosta.

K Hodině země 2018 se mohou přihlásit také jednotlivci a to prostřednictvím webu: http://www.veronica.cz/hodinazeme/. Jediné co musíte udělat je zhasnout na jednu hodinu světla ve svém bytě či domě.

Mezinárodní den Země se bude slavit 22. dubna.

Zdroj: meulovo.cz

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama