Ústecké
Zelenenoviny.cz

Oleje a pneumatiky jako odpad. Co s nimi?

17.2.2018 | Žatec

OlejTrochu zvláštním odpadem, který není nebezpečný sám o sobě, ale při nevhodném zacházení může způsobit velké komplikace, jsou oleje a pneumatiky. Oba druhy odpadu potřebují speciální přístup i proto, že pro jejich likvidaci zatím neplatí stejně přesná pravidla, jako třeba pro třídění plastů, papíru či skla.


Konkrétně oleje a tuky jsou problematické hlavně tím, že je lidé často po použití při vaření či smažení splachují do kanalizace. Jenže se usazují v odpadních trubkách domů a ve veřejné kanalizaci, kde tak snižují průtok. Následně pak poškozují i čerpadla a mechanickou technologii na čistírnách odpadních vod.

Mimochodem: stejně nevhodné je vypouštění zbytků jídel, byť z drtiček, do vodovodního odpadu. „Pevné látky a zbytky potravin, včetně těch rozmělněných v drtiči kuchyňského odpadu, nejsou považovány za odpadní vodu nýbrž za odpad a do kanalizace nesmí být vypouštěny!“ varují na svém webu Severočeské vodovody a kanalizace v souvislosti s tuky, oleji i potravinami.

Co s oleji?

Zanášení kanalizace přitom není jediný problém. „Tyto zbytky navíc fungují jako potrava pro krysy nebo potkany, které tak zbytečně podporujeme,“ upozorňují instalatéři, kteří mají s odstraňováním zanesených odpadních trubek zkušenosti.

Jak tedy postupovat s použitými oleji? V některých městech už jsou na ně speciální popelnice, černé s hnědými víky. V Žatci zatím ne, ale i zde mohou občané použité oleje a tuky z pánví či fritovacích hrnců recyklovat – například přelít do PET lahví a pak odvézt na sběrný dvůr. Nebo alespoň vyhodit do popelnic na směsný odpad, ale rozhodně nevylévat do odpadu. Do běžného odpadu pak lze vyhazovat i menší množství tuku z pánví, které nejprve necháte vsáknout do papírových utěrek či kapesníků.

Pneumatiky

Problém s použitými pneumatikami bude nyní velmi aktuální v souvislosti s přezouváním aut na letní gumy. Ty staré nebo poškozené rozhodně nemají končit v kontejnerech, pohozené na ulici a už vůbec ne na černých skládkách.

Lidé by je měli alespoň odvézt do sběrného dvora, což už se často děje i v Žatci, když je lidé vozí do dvora v Čeradické ulici. Staré pneumatiky lze totiž po recyklaci ještě využít. V žádném případě je nelze spalovat v domácnostech, jelikož se z nich při nedokonalém spalování uvolňují nebezpečné látky.

V Česku už začíná navíc fungovat systém zpětného odběru pneumatik. Funguje tak, že pneuservis, ve kterém si řidič koupí nové pneumatiky, musí na požádání poskytnou informaci, kde lze staré gumy odevzdat. Některé pneuservisy už jsou dokonce v tomto systému zapojené a pneumatiky bezplatně odebírají.

Jde o firmy, které jsou zapojené do systému sdružení ELTMA a jsou oficiálně označeným sběrným místem ojetých pneumatik. Podle posledních informací, které lze získat i na webu Ministerstva životního prostředí (https://www.mzp.cz/cz/odber_pneu), je nyní takových míst v Žatci šest. Jde o provozovny KHK Žatec (Čeradická), Flekc (E. Krásnohorské), Agrowest (Lounská), Dongres (Masarykova), Auto Kelly (Masarykova), K.A.L.T. Pneu (Nákladní) a JOPECO (Volyňských Čechů).

zdroj: www.mesto-zatec.cz

Více informací najdete v rubrikách:Reklama