Ústecké
Zelenenoviny.cz

Relaxační a klidová zóna v Roudnici nad Labem

1.11.2018 | Roudnice nad Labem

V pátek 21. 9. 2018 byl otevřen nový prostor pro trávení volného času nejen pro obyvatele Podlusk a Hracholusk. Klidová a relaxační zóna nabízí možnost cvičení, odpočinku, pohybu pro pěší i cyklisty, a zároveň otevírá možnost plně využít potenciálu místního rybníka. 


V rámci úvodní etapy stavby, zaměřené na zpřístupnění oblasti, došlo k ob­nově stávajícího krytu vozovky v blízkosti ga­ráží a zpevnění cesty kolem přilehlých za­hrádek asfaltem. Přímo v tzv. klidové zóně pak vznikla stezka pro pěší a cyklisty, vedená vedle rybníka až k zá­stavbě v Podluskách. Podél stezky jsou umístěny odpočívky s lavičkami a cvičeb­ními stroji.

Součástí přístupových cest je také napojení městského sídliště. Vznikla tak v zimě udržovaná, chodníková plo­cha vedená přes stávající pole z Okružní ulice. Veškeré rekonstruované, či nově zbudované zpevněné plochy jsou nasvětleny novým veřejným osvětlením.

Samozřej­mostí je i výsadba odpovídající zeleně, která však vyžaduje odpovídající podnebné podmínky. V rámci projektu tak ještě proběhne dodatečná úprava okolí stavby a výsadba stromořadí kašta­novníků jedlých a ořešáků královských. Všechen nově osazený inventář, včetně cvičebních prvků, je již plně funkční a připravený pro návštěvníky.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: Roudnicenl.cz

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama