Ústecké
Zelenenoviny.cz

Revitalizace tůně pod Doubravkou

5.1.2022 | město Teplice

Doubravská hora je osamělý znělcový vrch v Českém středohoří na okraji města Teplice. Svahy kopce jsou chráněny jako přírodní památka Doubravka a na vrcholu stojí upravená zřícenina středověkého hradu Doubravská Hora. Celý prostor hojně využívají obyvatelé Teplic jako lesopark. 


Věděli jste, že je v lese pod Doubravkou tůň, do které, když je dostatek vody, přitéká voda z pramene opodál? Jestli ne, není se čemu divit. Ona totiž moc jako tůň nevypadala, byla to spíš bažina a studánka s pramenem byly zanedbané. Statutární město Teplice se proto rozhodlo pro její revitalizaci, tedy pro odbahnění, opravu studánky pramene a úpravu blízkého okolí.

Doubravka a lesy kolem ní jsou Evropsky významnou lokalitou, tedy přírodním chráněným územím. „Tím, že jsme se rozhodli obnovit tůň - vodní prvek, pomáháme zadržovat vodu v krajině. To má vliv na zkvalitnění celého biotopu chráněného území, a proto považujeme ochranu takových vodních zdrojů za důležitou.“, řekl k revitalizaci teplický primátor Hynek Hanza. „A my jsme se rozhodli jít cestou podpory vodních prvků nejen v takovéto přírodní lokalitě, ale i v městské zástavbě, takzvanou modrozelenou infrastrukturou. Aby pokud možno každá stavební investice obsahovala takové prvky a struktury, které udrží vodu v krajině resp. budou podporovat samotnou městskou zeleň.“, dodal primátor.

V místě tůně je lesní porost, který tvoří jak náletové rostliny, tak i vzrostlejší dřeviny. Celý prostor patří k území, které hojně využívají návštěvníci jako příměstský lesopark. Přímo kolem tůně je hned několik nezpevněných cest a pěšin. Práce tak zahrnuly i odstranění některých keřů nebo odumřelých a přestárlých dřevin a místo se tím prosvětlilo.

Samotná tůň má okrouhlý tvar a donedávna zbýval jen menší kousek plochy s vodní hladinou, zbytek tvořily silné nánosy bahna. Studánka je asi 60 metrů od tůně a byla vystavěná z cihel a betonu, které z vrchu překrýval mohutný plochý kámen.

Po úpravě je pramen zakryt studánkou z vyskládaných přírodních plochých kamenů, opraven byl i odtok do tůně a odtoková strouha a tůňka s opravenými břehy a vysázenými mokřadními rostlinami se teď bude postupně naplňovat. A to deštěm a pomaličku i přítokem ze studánky. Pokud budou v průběhu zimy výraznější srážky, ať už bude pršet nebo padat sníh, případně bude deštivé jaro, mohla být tůň před létem už pěkně naplněná.

Redakčně upraveno

Zdroj: město Teplice

zdroj foto: Pixabay

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama