Ústecké
Zelenenoviny.cz

Stavba nového sběrného dvora v Žatci začne hned, jak to počasí dovolí

1.2.2018 | Město Žatec

Nový sběrný dvůr na odpady vznikne během letošního roku v Žatci. Pokud vše půjde podle předpokladů, zkušební provoz bude zahájený na podzim. Celá zakázka bude stát 24,2 milionu korun, z toho 20,5 milionu Kč pokryje dotace z Operačního programu Životní prostředí.

Většinu podmínek pro zahájení investice už má Žatec za sebou. Dotace je schválená, město má stavební povolení i firmu, která provede stavební práce. „Výběrové řízení vyhrála společnost INSKY s cenou 11,5 milionu korun bez DPH. Čekáme na její schválení poskytovatelem dotace a pak předáme firmě staveniště. Práce začnou hned, jakmile to dovolí klimatické podmínky, předpokládáme, že v průběhu jara,“ uvedla vedoucí Odboru rozvoje a majetku města Kateřina Mazánková.

Stavět se bude například i opěrná zeď, protože pozemek je ve svahu, zázemí pro obsluhu. Součástí nového dvora bude také váha, nakladač či štěpkovač.

Nový sběrný dvůr bude stát na pozemku města v těsné blízkosti teplárny v Perči, tedy za Žatcem u silnice na Rakovník. Nabídne obyvatelům Žatce komfortnější podmínky pro likvidaci odpadů, což v praxi znamená, že už nebudou muset odpad zvedat do vysokých kontejnerů jako je tomu v současném sběrném dvoře v Čeradické ulici. Nový sběrný bude také prostornější, takže se tam bude lépe zajíždět auty. Stavební práce budou znamenat nejen zpevnění a srovnání pozemky či instalaci velkých sběrných nádob na odpadu.

Město Žatec předpokládá, že provozovatelem sběrného dvora by mohly být městské technické služby. V současné době se prověřuje, zda splňují všechny podmínky a mají potřebné certifikáty, jako třeba pro nakládání s nebezpečným odpadem.

Žatec díky dotaci ze stejného operačního programu letos chystá také další investici do modernější likvidace odpadů. V celkové hodnotě 9,8 milionu korun (dotace je opět 85%) se bude rozšiřovat síť sběru odpadů. Konkrétně jde o sedm sestav podzemních kontejnerů na třídění v centru města a tří polopodzemních na sídlištích. Do centra města se navíc budou instalovat tzv. chytré odpadkové koše, které vhozené odpadky lisují a umí si přivolat obsluhu k vysypání. „Výběrové řízení na dodavatele této investice se připravuje, vyhlásíme je v nejbližší době,“ uvedla Kateřina Mazánková.

Investice do sběrného dvora a nových kontejnerů ve městě by mohly Žatci pomoci s vylepšením třídění odpadů, a tím s úsporou peněz, které město každý rok vydává za sběr, svoz a likvidaci odpadů. Ročně to město stojí přes 20 milionů korun, z toho 8 milionů Kč doplácí ze svého rozpočtu.

zdroj: www.mesto-zatec.cz

Více informací najdete v rubrikách:Reklama