Ústecké
Zelenenoviny.cz

Tašky na tříděný odpad zdarma v Lounech

28.11.2018 | Město Louny

Tříděním odpadu se myslí sběr jednotlivých druhů odpadů (papír, sklo, plasty, bioodpad,…) odděleně od ostatních. Tímto rozdělením vzniká správně roztříděný komunální odpad, který lze posléze opětovně recyklovat a znovu začlenit do výroby. Město Louny od konce léta nabízí svým občanům tašky na tříděný odpad zdarma. 


Odnosové tašky na separovaný odpad (sada 3 tašek – sklo, papír a plast) je možné vyzvednout na Městském úřadě. Tašky, které jsou dostupné ve dvou velikostech (20 l a 40 l), umožňují uložení tříděného odpadu v domácnosti i následné odnesení do kontejneru. Jsou vyrobené z omyvatelného recyklovaného materiálu, lze je tak použít opakovaně. Sady tašek budou distribuovány zdarma v počtu 1 sada na 1 byt do vyčerpání zásob.

Třídění odpadů a následná recyklace šetří přírodní zdroje surovin a energie. Z recyklovaných odpadů lze získat nové výrobky, ale také například i teplo a elektřinu. Opakovaným využití recyklovaných materiálů šetříme přírodní zdroje, které nejsou nevyčerpatelné. 

 

Redakčně upraveno

Zdroj: Město Louny

Zdroj foto: Město Louny

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama