Ústecké
Zelenenoviny.cz

Vodní experiment na sjezdovce

5.11.2021 | Český Jiřetín

Výzkumný ústav vodohospodářský buduje pod sjezdovkou v Meziboří podzemní rybník. Jde o experimentální projekt, zaměřený na zadržování podzemní vody, který bude po dokončení sloužit místním zahrádkářům. 


Ověřit možnost netradičního způsobu zadržování odtékající podzemní vody má experiment, který právě probíhá v Meziboří. Výzkumný ústav vodohospodářský nyní dokončuje stavební práce na budování podzemní nádrže. Už příští rok by měla poskytovat vodu místním zahrádkářům. Pod mezibořskou sjezdovkou výzkumníci staví něco jako podzemní rybník.

Pilotní projekt ústavu ve spolupráci s městem Meziboří má ověřit, zda je tímto způsobem možné zachytit a využít vodu v krajině. „Když to přirovnám k rybníku, tak i my stavíme hráz. Jen nebude na povrchu, ale v podzemí. Výhodou je, že voda se v letních měsících nevypařuje a neztrácí kvalitu zarůstáním řasami jako u povrchové nádrže. Nevýhodou je pak její menší objem,“ vysvětluje vedoucí výzkumného týmu hydrogeolog Doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, Ph.D. Podzemní voda by měla mít vysokou kvalitu a v budoucnu by mohla být takto zadržená voda využitelná i pro pitné účely. 

Proč si vědci vybrali právě Meziboří? Prvním důvodem jsou přírodní poměry, které ideálně odpovídaly potřebám experimentu. „Druhým důvodem bylo, že jsme hledali lokalitu vstřícnou po administrativní stránce. A mezibořské zastupitelstvo bylo k našim experimentům velmi vstřícné,“ říká docent Hrkal. „Vodu z podzemní nádrže by měli využívat mezibořští zahrádkáři pro zalévání, takže je experiment užitečný i pro nás,“ doplnil místostarosta Meziboří Mgr. Jan Novák. „Tento způsob zadržování vody je vhodný zejména pro horské oblasti, tvořené krystalinikem, s členitou morfologií. Věříme, že bude přenositelný do dalších regionů a budeme moci vodohospodářům a starostům obcí nabídnout projekty, s nimiž budou schopni žádat o finanční dotace na stavbu podobných zařízení,“ věří hydrogeolog.

V současné době jsou dokončovány stavební práce na podzemní stěně a instalace měřicích zařízení. Skončit by měly tak, aby neohrozily lyžařskou sezónu na sjezdovce. Následujících pět let pak vědci budou sledovat vydatnost zdroje, hladinu vody před stěnou i za ní i další parametry. To už ale bude zadržená voda sloužit svému účelu – prostřednictvím potrubí bude putovat do zahrádkářské kolonie a zavlažovat zdejší úrodu.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: obec Český Jiřetín

Zdroj foto: Pixabay

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama