Ústecké
Zelenenoviny.cz

Slavnosti pastvin

21.8.2021 | AOPK

Slavnosti pastvin jsou akce se zážitkově-naučnými okruhy, soutěžními stanovišti a tematickými zastávkami představující krásy Českého středohoří, zdejší významné druhy rostlin a živočichů, péči o přírodu pomocí šetrných metod hospodaření, historii regionu a lidová řemesla, či klasický chov ovcí, koz, včel a jiných hospodářských zvířat. Letos proběhne již 4. ročník. 


Čtvrtý ročník se bude konat v sobotu 4. září 2021 v obci Hlinná u Litoměřic.

Děti se mohou těšit na soutěže, rodiče pak na ochutnávky místních specialit, živou muziku i bohatý doprovodný program. 

Součástí akce je tradiční zážitkově-naučný okruh, který vás provede přírodou vrchu Hradiště. Za splnění připravených úkolů na jednotlivých stanovištích si děti odnesou krásnou odměnu. Procházku přírodou zakončuje jarmark na návsi obce Hlinná, kde se můžete posilnit místními dobrotami, zatančit si na živou hudbu nebo si udělat radost nákupem regionálních výrobků. Těšit se můžete i na ukázky lidových řemesel nebo rytířských soubojů. Děti jistě potěší loutkové představení. 

Pozor! Možná se ukáže i tajemný ochránce zdejších kopců - Středohoř. Říká se, že Středohoř ukryl svůj poklad na vrchu Hradiště. Zkusíte jej nalézt? 

Na akci je zajištěna zdarma kyvadlová doprava z Litoměřic na Hlinnou a zpět. V kyvadlové dopravě i při celé akci je třeba dbát na dodržování hygienických pravidel. 

Pořadateli jsou Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správa CHKO České středohoří a obec Hlinná. Akce se bude řídit platnými protiepidemickými opatřeními. 

Další informace:  https://www.lifecs.cz/.../pro.../slavnosti-pastvin-2021.html nebo https://www.hlinna.cz/akce/  

 

Redakčně upraveno

Zdroj: AOPK

Zdroj foto: Pixabay

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama